รวมภาพรับรางวัลเสมาคุณธรรม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ขอแจ้งให้ข้ราชการในสังกัด ที่ได้รับรางวัลเสมาคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ สามารถดาวน์โหลดภาพการรับรางวัลฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/stanlysa/media_set?set=a.799940516697371.1073741956.100000442903531&type=1

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา