การรายงานข้อมูลการจัดชั้นเรียนและอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557

ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลการจัดชั้รเรียนและอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557 ให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลรายงานกลุ่มนโยบายและแผน  ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 13 มิ.ย.57

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา