แชลเลนจ์เดย์

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ผู้บริหาร ครู บุคลากรการศึกษา และนักเรียน จำนวน 375 คน ทำกิจกรรมวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” เต้นแอโรบิกหน้าเสาธง อย่างเข้มแข็ง ดูแล้วน่ามีแฮง ๆๆๆๆ เด้อครับ และช่วงเวลาลดเวลาเรียน จะมีแข่งกีขฬา และกีฬาพื้นบ้าน ด้วยนะครับ

1464142962606 1464142952835 1464142968723 1464143045157 1464142985635 1464142991572 1464143003179 1464143006521 1464143037433

ติดต่อเรา