รับการติดตามงบเรียนฟรี

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้รับการติดตามและตรวจสอบงบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี จากคณะกรรมการจาก สพป.สระแก้ว เขต ๑

Reanfree1

Reanfree2

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดตามผลงานเราได้ทาง www.bannumsub.com

 

ติดต่อ สพป.สก.1