ประชุมผู้ปกครอง


โรงเรียนบ้านลุงพลู จัดประชุมผู้ปกครอง

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันอังคาร   ที่ 24  พฤษภาคม  2559
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลุงพลู
****************
3
4
2  5 6
 :lol:  :lol:  :lol: 


ติดต่อ สพป.สก.1