ประชุม ก.ต.ป.น.สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

011 13226778_1014360981951008_5873206820369722085_n 13232885_1014361448617628_7798708704208501347_n 13237751_1014361281950978_7122269363202879983_n 13239193_1014361228617650_5578114627848810279_n 13245302_1014360951951011_3005648776789387350_n (1) 13254340_1014361338617639_2225951057840517295_n 13254561_1014361395284300_4074139591626977345_n 13260211_1014361045284335_1223051874642779511_n (1) 13260274_1014361091950997_286062806270479609_n (1) 13266027_1014361131950993_8039078912268517060_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา