โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2557  จังหวัดสระแก้ว ประจำปี  2557 นั้น  ขอแจ้งให้ทราบกำหนดการเริ่มตั้งแต่วันที่

16 – 20  มิถุนายน  2557  ณ วัดห้วยกระบอก ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อแนบท้าย16

ติดต่อ สพป.สก.1