ต้อนรับธุรการคนใหม่

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้ต้อนรับและมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับ นางสาวปิยธิดา ทองบัวร่วง ธุรการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

turakarn turakarn1

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ถนอมจิตร  พอใจ ถ่ายภาพ/รายงาน

อัปเดตกิจกรรมของเราได้ทาง www.bannumsub.com

 

 

ติดต่อเรา