แจ้งรับเกียรติบัตร

แจ้งโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ )ให้มารับเกียรติบัตร โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2559 (Good Practice) ที่กลุ่มนิเทศฯค่ะ Scan

ติดต่อเรา