กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู  

ร่วมฟังพระบรรยายความสำคัญของวันวิสาขบูชา และเวียนเทียน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ณ  วัดลุงพลู

******************************

2

5

3

4

😆 😆  😆

ติดต่อเรา