ขอเชิญผู้บริหารและคณะครูในตำบลสระขวัญ แต่งกายชุดปกติขาวเข้าร่วมงานพระราชเพลิงศพ พระครูอุทัยญาณวิสุทธิ(หลวงพ่อดามี)

ขอเชิญผู้บริหารและคณะครูในตำบลสระขวัญ แต่งกายชุดปกติขาวเข้าร่วมงานพระราชเพลิงศพ พระครูอุทัยญาณวิสุทธิ(หลวงพ่อดามี) เจ้าอาวาสวัดทุ่งหินโคน วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00น.

ติดต่อเรา