ประชุมผู้ปกครอง 1/59

19 พฤษภาคม 2559 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในการนี้มีผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจในการศึกษาภาคเรียนใหม่รวมทั้งได้เข้าพบกับคุณครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองตามวันเวลาดังกล่าว

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ

ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ

วินัย คำภาชาติ ตรวจสอบ

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการ

IMG_0658IMG_0669IMG_0676IMG_0655

ติดต่อเรา