วิสาขบูชา มาทำบุญกัน

19 พฤษภาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวได้นำนักเรียนชั้นอ.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ร่วมทำบุญ เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ถวายตนเป็นพุทธมามกะ และบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

visaka_2205 visaka_9870 visaka_9656 visaka_8517 visaka_7050 visaka_6091 visaka_6049 visaka_5496 visaka_4953 visaka_3828

ติดต่อเรา