ประกาศโรงเรียนบ้านท่าระพา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าระพา

เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียดดังแนบ2012-01-30_172636_2011-10-

ติดต่อเรา