สื่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่

โรงเรียนที่ต้องการสื่อมัลติมีเดีย โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1