สวัสดีวันเปิดเทอม

16 พฤษภาคม 2559 ผอ.ประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ 1/2559 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว บรรยากาศของการเปิดเทอมวันแรกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของเด็กๆ

back to school_479 back to school_532 back to school_5975 back to school_7297 back to school_8839 back to school_9683 back to school_9940

ติดต่อ สพป.สก.1