ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และคณะครูร่วมพิธีวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

6 4

6 5

6 7

6 2

6 6

6 8

ติดต่อ สพป.สก.1