ร่วมพิธีวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2559

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และคณะครูร่วมพิธีวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

59 8

59 9

59 1

59 7

59 5

59 2

59 4

 

 

 

ติดต่อเรา