นายกพบเพื่อนครู

13 พฤษภาคม 2559  ผอ.ประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุลพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว รับชมการถ่ายทอดสด “รายการ นายกพบเพื่อนครู โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ” ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์

26033 26036 26043 S__5439490 S__5439495 S__29851662

ติดต่อ สพป.สก.1