“นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู”

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา

ร่วมรับชมการถ่ายถอดสด การประชุม “นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู”

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

20553 20554 20556  20552 20581 20582 20583 20584

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา