ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง

meet1meetmeet2 meet5 meet4 meet3

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดตามผลงานเราได้ที่ www.bannumsub.com

 

ติดต่อเรา