แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (Smart Area)

สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอเลื่อนการอบรมระบบบริหารจัดการงานสำนักงาน (Smart Arae) จากวันที่ 19 พ.ค. 2559  เป็นวันที่ 24 พ.ค. 2559  ณ ห้องประชุมบรรณสาร  สพป.สระแก้ว เขต 1  รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

ติดต่อ สพป.สก.1