โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  พร้อมกับแจกเงินเรียนฟรีให้กับผู้ปกครอง

ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1