ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

เรื่อง    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
รับสมัคร  วันที่ ๑๖ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  (ในเวลาราชการ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก  วันที่  ๒๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๙
สอบปฏิบัติงานและสัมภาษณ์   วันที่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๕๙

ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
โทร.089-5423787

ติดต่อเรา