กิจกรรมประจำวันจันทร์ #เด็กๆ เขียนได้#

 ทุกวันจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเขียนได้ โดยเป็นกิจกรรมเขียนตามคำบอก <ภาษาไทย>

…….ดำเนินกิจกรรมโดย คุณครูชยุต ประนิคม……

w2

ทำสมาธิก่อนเขียนกันสักหน่อย

w5

พร้อมจะเขียนแล้วค่ะ

w3

w4

^_^ลงมือเขียน…คำแรกเลยค่ะ ^_^

 

ติดต่อ สพป.สก.1