นายกฯพบเพื่อนครู

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ในรายการนายกฯพบเพื่อนครู

1meetpm anigif 6meetpm 5meetpm 4meetpm 3meetpm 2meetpm

นายวันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

นายถนอมจิตร  พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดตามผลงานเราได้ทาง www.bannumsub.com

ติดต่อเรา