การประชุมมอบนโยบายครูในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง  มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด

หรือครูผู้สอนสาระสุขศึกษาพลศึกษา เข้าประชุมในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ลงทะเบียนเข้าประชุม

เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

และให้ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุม ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ทาง E-mail: [email protected]

1988

 

ติดต่อเรา