สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับชมการถ่ายทอดสดนายกพบเพื่อนครู

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน ETV และระบบ TELE Conference รายการ นายกพบเพื่อนครู ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งถ่ายทอดภาพและเสียง มาจากอาคารชาเนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยมีการกำหนดจุดรับชมของข้าราชการครูในสังกัด ทั้งในส่วนของ สพป.สระแก้ว เขต ๑ และ สพม. เขต ๗  ดังนี้
๑. อำเภอเมือง ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ และ โรงเรียนสระแก้ว
๒. อำเภอเขาฉกรรจ์ ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม, โรงเรียนบ้านพระเพลิง, และโรงเรียนบ้านซับมะนาว
๓. อำเภอวังน้ำเย็น ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ , โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน, และโรงเรียนบ้านมหาเจริญ
๔. อำเภอวังสมบูรณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
๕. อำเภอคลองหาด ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

ในการนี้ นายไสว สารีบท ได้พบปะกับข้าราชการในสังกัด ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยได้นำนโยบายของทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมาแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ และเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_3957 IMG_3958 IMG_3959 IMG_3960 IMG_3961 IMG_3962 IMG_3963 IMG_3964 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3967 IMG_3968 IMG_3969 IMG_3970 IMG_3971 IMG_3972 IMG_3973 IMG_3974 IMG_3975 IMG_3977 IMG_3978 IMG_3979 IMG_3980 IMG_3981 IMG_3982 IMG_3983 IMG_3984 IMG_3985 IMG_3986 IMG_3987 IMG_3989 IMG_3991 IMG_3992 IMG_3993 IMG_3994 IMG_3995 IMG_3996 IMG_3997 IMG_3998 IMG_3999 IMG_4000 IMG_4001 IMG_4002 IMG_4003 IMG_4004 IMG_4005 IMG_4006 IMG_4007 IMG_4008 IMG_4009 IMG_4010 IMG_4011 IMG_4012 IMG_4013 IMG_4014 IMG_4015 IMG_4016 IMG_4017 IMG_4018 IMG_4019 IMG_4020 IMG_4021 IMG_4022 IMG_4023 IMG_4024 IMG_4025 IMG_4026 IMG_4027 IMG_4028 IMG_4029 IMG_4030 IMG_4031 IMG_4032 IMG_4033 IMG_4034 IMG_4035 IMG_4036 IMG_4037 IMG_4038 IMG_4039 IMG_4040 IMG_4041 IMG_4042 IMG_4043 IMG_4044 IMG_4045 IMG_4046 IMG_4047 IMG_4048 IMG_4049 IMG_4050 IMG_4051 IMG_4052 IMG_4053 IMG_4054 IMG_4055 IMG_4056 IMG_4057 IMG_4058 IMG_4059 IMG_4060 IMG_4061 IMG_4062 IMG_4063 IMG_4064 IMG_4065 IMG_4066 IMG_4067 IMG_4068 IMG_4069 IMG_4070 IMG_4071 IMG_4072 IMG_4073 IMG_4074 IMG_4075

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา