รับ-ส่ง คุณครู

 

 

IMG_4797

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงรับครูถนอมจิตร พอใจ และเลี้ยงส่งครูพูลสักดิ์ สุภีคำ ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาที่ จ.ร้อยเอ็ด

kenmove1 IMG_4808 IMG_4805 IMG_4795 IMG_4711 IMG_4702 IMG_4690 IMG_4646 IMG_4641 IMG_4640 IMG_4639 IMG_4636 IMG_4634 IMG_4626 IMG_4629 IMG_4632 IMG_4633 IMG_4631

นายวันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการการผลิต

นายถนอมจิตร  พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดตามผลงานเราได้ที่ www.bannumsub.com

ติดต่อเรา