ประชุมบอร์ด กศจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๓

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ( กศจ.สระแก้ว) ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_3916 IMG_3917 IMG_3918 IMG_3919 IMG_3921 IMG_3923 IMG_3924 IMG_3925 IMG_3926 IMG_3927 IMG_3928 IMG_3929 IMG_3930 IMG_3931 IMG_3932 IMG_3933 IMG_3935 IMG_3936 IMG_3937 IMG_3938 IMG_3940 IMG_3941 IMG_3942 IMG_3944 IMG_3945 IMG_3946 IMG_3947 IMG_3948 IMG_3949 IMG_3950 IMG_3951 IMG_3952 IMG_3953 IMG_3954

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา