รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน การประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

การประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.59 หลังจากนั้น เว็ปไซต์จะปิด  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของโรงเรียน ตามเอกสารที่แนบ

username and partword

ติดต่อ สพป.สก.1