สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม “นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู”

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม/ โรงเรียนบ้านพระเพลิง/โรงเรียนบ้านซับมะนาว/โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ /โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน/โรงเรียนบ้านมหาเจริญ/โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ด้วย สพฐ.ได้มอบให้ สพป. ดำเนินการติดตามสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม “นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู” ในส่วนภูมิภาค โดยการสำเนาแบบสอบถามสำหรับผู้เข้าประชุม  ประมาณโดยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10   ซึ่งต้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ผอ./รองผอ.โรงเรียน  และครู  โดยกลุ่มนโยบายและแผน  จะรวบรวมและคีย์ เข้าระบบ e-MES  ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2559  ภายในเวลา 12.00 น.   เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน  จึงขอความร่วมมือโรงเรียน  ที่เป็นหน่วยจัดการถ่ายทอดสดผ่าน ETV และระบบ TELE Conference และดาวเทียมระบบ KU-BAND  รวบรวมแบบสอบถามและนำส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 อย่างช้าไม่เกินวันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 18.00 น. เพื่อจะได้กรอกข้อมูลเข้าระบบ e-MES ต่อไป

 

ติดต่อเรา