ต้อนรับครูใหม่

16-05-11-12-10-38-674_decoวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ และคณะครูได้ต้อนรับผู้16-05-11-12-11-01-708_decoอำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตราด ที่ได้มาส่งครูถนอมจิตร พอใจ ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

16-05-11-12-11-48-624_deco16-05-11-12-12-29-509_deco16-05-11-12-12-55-144_deco16-05-11-12-13-27-677_deco

ติดต่อเรา