การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา  ได้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากระบบจะปิด พร้อมรายงานให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทราบ เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง รายละเอียดดังแนบ

scan0002

 

ติดต่อ สพป.สก.1