ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ “รักชาติให้ถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานการดำเนินโครงการในด้านการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในโครงการ “รักชาติให้ถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ” ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่าสองแสนบาท สถานศึกษาที่สนในสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1474 และโทร ๐๒ – ๒๘๒๓๑๖๑ ต่อ ๑๐๗, ๕๐๒, ๖๐๗ ในวันและเวลาราชการ โดยส่งผลงานภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยถือตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา