อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอ่านของนักเรียน

วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

คณะวิทยากร นำทีมโดย ผอ.เนาวรัตน์  ถาวร  โรงเรียนบ้านหนองแก

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
  2. โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
  3. โรงเรียนบ้านท่าผักชี
  4. โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองsea1 sea2 sea3 sea4 sea5 sea6 sea7 sea8 sea9 sea10 sea11 sea12 sea13 sea14 sea15 sea16 sea17 sea18
ติดต่อ สพป.สก.1