ขอเชิญร่วมนำเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมนำเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการนำเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มอำนวยการ โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๑๒๖ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1