โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จัดประชุมการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2559-2561

ท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ (แผนระยะปานกลาง) ปีงบประมาณ 2559-2561เพื่อระดมสมอง การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร (SWOT) วันที่ 25-29 เมษายน 2559 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม << click >>
13087607_1065046540222042_3848639247663186244_n 13012639_1065045620222134_3212614314664286268_n13043358_1065047733555256_1844506813302016206_n13043613_1065045843555445_2128816825332723703_n13055586_1065045533555476_2154633794201478056_n 13062149_1065045200222176_29991916925418071_n 13062218_1065048196888543_7392848316641399006_n 13082710_1065046350222061_3766770557757299058_n13095832_1065045596888803_1662241471097684843_n13087367_1065046003555429_6481883524044433267_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1