พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อแสดงความจงรักภักดี พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เมือวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
13115342_1405464502813106_411815806_n 13115530_1405464519479771_1675564363_n 13115844_1405464586146431_267925480_n 13140643_1405464602813096_1334751670_n 13152609_1405464452813111_523322890_n 13152873_1405464766146413_703702278_n 13153358_1405464526146437_764580051_n 13153415_1405464709479752_1261554367_n 13181049_1405464506146439_281641056_n 13183073_1405459236146966_1038557480_n 13187793_1405464759479747_1680888570_n
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน
อรนุช      นิสังกาศ             กำกับ
วุฒิศักดิ์  พรหมคช             ตรวจสอบ
พีระพงษ์ ไชยทองศรี         ควบคุม
ไสว    สารีบท                    อำนวยการผลิต
ติดต่อ สพป.สก.1