ประชุมเตรียมงาน “สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว”

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเลี้ยง “สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดการจัดงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้วในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

IMG_3001IMG_3471 IMG_3470 IMG_3468 IMG_3467 IMG_3466 IMG_3465 IMG_3464 IMG_3463 IMG_3462 IMG_3461 IMG_3460 IMG_3459 IMG_3458 IMG_3457 IMG_3456 IMG_3455 IMG_3454 IMG_3451 IMG_3450 IMG_3449 IMG_3476 IMG_3475 IMG_3474

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1