ผ้าป่าสามัคคี สร้างศูนย์การเรียนรู้ ๔ ดี

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ ๔ ดี วิถีพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_3398 IMG_3399 IMG_3400 IMG_3402 IMG_3403 IMG_3404 IMG_3405 IMG_3406 IMG_3407 IMG_3408 IMG_3409 IMG_3410 IMG_3414 IMG_3415 IMG_3416 IMG_3417 IMG_3418 IMG_3419 IMG_3420 IMG_3421 IMG_3422 IMG_3423 IMG_3425 IMG_3426 IMG_3427 IMG_3428 IMG_3429 IMG_3430 IMG_3431 IMG_3432 IMG_3433 IMG_3434 IMG_3435 IMG_3436 IMG_3437 IMG_3438 IMG_3439 IMG_3440 IMG_3441 IMG_3442 IMG_3443 IMG_3444 IMG_3445 IMG_3446 IMG_3447 IMG_3448

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1