ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

11 มิถุนา่ยน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดย นายประสาร พรหมณา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นายรักพงษ์ วงษ์ธานี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมจัดบูธกิจกรรมของโรงเรียน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) จากกระทรวงศึกษาธิการ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ติดต่อเรา