ประชาสัมพันธ์การศึกษาพิเศษ

ให้โรงเรียนดาวโหลดแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (แบบใหม่ ที่อบรม เมื่อวันที่ 6 – 8 มิถุนายน  2557 ) เพื่อใช้คัดกรองนักเรียนในปีการศึกษา 2557 นี้ ครับ

sakol

ติดต่อเรา