ประชุมบอร์ด กศจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ( กศจ.สระแก้ว) ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_2969 IMG_2970 IMG_2971 IMG_2972 IMG_2973 IMG_2974 IMG_2975 IMG_2976 IMG_2977 IMG_2978 IMG_2979 IMG_2980 IMG_2981 IMG_2983 IMG_2984 IMG_2985 IMG_2986 IMG_2987 IMG_2988 IMG_2989 IMG_2990 IMG_2991 IMG_2992 IMG_2993 IMG_2994 IMG_2996 IMG_2997 IMG_2998 IMG_2999 IMG_3000 IMG_3001 IMG_3002 IMG_3003 IMG_3004 IMG_3005 IMG_3006 IMG_3007 IMG_3008 IMG_3009 IMG_3010 IMG_3011 IMG_3012 IMG_3013 IMG_3014 IMG_3015 IMG_3016

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1