ประกาศผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2558

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถเปิดดูผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2558

ได้ทาง เว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลได้นำขึ้นไว้ใน Remote Drive กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา