วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_2786 IMG_2787 IMG_2789 IMG_2797 IMG_2802 IMG_2815 IMG_2819 IMG_2821 IMG_2828 IMG_2829 IMG_2839 IMG_2840 IMG_2842 IMG_2843 IMG_2846 IMG_2847 IMG_2849 IMG_2856 IMG_2859 IMG_2885 IMG_2886 IMG_2889 IMG_2890 IMG_2891 IMG_2892 IMG_2895 IMG_2900 IMG_2904 IMG_2906 IMG_2907 IMG_2909 IMG_2910 IMG_2926 IMG_2929 IMG_2935 IMG_2936 IMG_2938 IMG_2939 IMG_2940 IMG_2945 IMG_2947 IMG_2951

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา