รับโล่รางวัล โครงการ Read Thailand: อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒

เมื่อวันที่ 19 -20 เมษายน 2559     โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ได้จัดนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน.   รอบสุดท้าย    ณ อุทยานการเรียนรู้ TK  park  ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ และ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โครงการ Read Thailand  อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2  โดย นายราเมศ พรหมเย็น  รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และ             นางสกุนตลา สุขสมัย  รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นผู้มอบโล่รางวัล                                  

page1

page2

page5

page3

page555

page8

 

คลิกดูกิจกรรมเพิ่มเติม ตาม  Link  ด้านล่างค่ะ

images (1)

11111

ติดต่อ สพป.สก.1