สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับนักบริหารระดับสูง

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๑๐๕ คน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในการนี้นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้บรรยายสรุปผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ความสำเร็จและกิจกรรมต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนะนำจังหวัดสระแก้วในด้านต่างๆ ให้คณะศึกษาดูงานได้ทราบข้อมูลของจังหวัดสระแก้วด้วย

IMG_8009

IMG_7918 IMG_7920 IMG_7921 IMG_7922 IMG_7926 IMG_7927 IMG_7928 IMG_7930 IMG_7933 IMG_7934 IMG_7941 IMG_7943 IMG_7957 IMG_7988 IMG_7991 IMG_7998 IMG_8003 IMG_8011 IMG_8014 IMG_8017 IMG_8018 IMG_8024 IMG_8025 IMG_8031

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา