พิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานฯ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

IMG_2669 IMG_2670 IMG_2671 IMG_2673 IMG_2674 IMG_2675 IMG_2676 IMG_2677 IMG_2678 IMG_2679 IMG_2680 IMG_2681 IMG_2682 IMG_2683 IMG_2684 IMG_2685 IMG_2686 IMG_2687 IMG_2688 IMG_2689 IMG_2690 IMG_2691 IMG_2692 IMG_2693 IMG_2694 IMG_2695 IMG_2696 IMG_2697 IMG_2698 IMG_2699 IMG_2700 IMG_2701 IMG_2702 IMG_2703 IMG_2704 IMG_2706 IMG_2707 IMG_2708 IMG_2714 IMG_2715 IMG_2717 IMG_2718 IMG_2720 IMG_2722 IMG_2723 IMG_2724 IMG_2726 IMG_2727 IMG_2728 IMG_2732 IMG_2733 IMG_2734 IMG_2735 IMG_2737 IMG_2738 IMG_8963 IMG_8967 IMG_8970 IMG_8986 IMG_8993 IMG_8999 IMG_9005 IMG_9007 IMG_9009 IMG_9012 IMG_9017 IMG_9020 IMG_9021 IMG_9111 IMG_266911

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา