สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้วร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมทิพปุระจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ได้เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในการรับป้ายการจัดงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้วครั้งต่อไป จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

IMG_2634 IMG_2636 IMG_2637 IMG_2639 IMG_2640 IMG_2642 IMG_2643 IMG_2646 IMG_2647 IMG_2648 IMG_2649 IMG_2650 IMG_2651 IMG_2654 IMG_2655 IMG_2658 IMG_2664 IMG_2665

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา